Данни за връзка

Адрес:
София 1618
ул."Ралевица" №84

Телефони:
(+359 2) 854 8081
(+359 2) 854 8083
(+359 2) 854 8085

Мениджър продажби:
(+359 2) 889 099 286

Факс:
(+359 2) 854 8062

E-mail:
info@sag-group.bg

Контакти