Наеми

Магазини
Офис + подземен склад с транспортен достъп
РЗП:
373.53 кв. м.
Цена:
2 880.00 евро на месец с ДДС