Продажби

Апартаменти
.Севера съвпада с кадастралната карта и сочи на горе спрямо чертежа на апартаментите.
Апартамент №1
РЗП:
102.25 кв. м.
Площ за ценообразуване:
120.61 кв. м.
Цена:
800,00 евро с ДДС
Апартамент №10
РЗП:
90.34 кв. м.
Площ за ценообразуване:
106.56 кв. м.
Цена:
800,00 евро с ДДС
Апартамент №11
РЗП:
42.80 кв. м.
Площ за ценообразуване:
50.49 кв. м.
Цена:
800,00 евро с ДДС
Апартамент №12
РЗП:
73.40 кв. м.
Площ за ценообразуване:
86.58 кв. м.
Цена:
750,00 евро с ДДС
Апартамент №13
РЗП:
102.25 кв. м.
Площ за ценообразуване:
120.61 кв. м.
Цена:
800,00 евро с ДДС
Апартамент №14
РЗП:
57.31 кв. м.
Площ за ценообразуване:
67.60 кв. м.
Апартамент №15
РЗП:
57.73 кв. м.
Площ за ценообразуване:
68.10 кв. м.
Цена:
750,00 евро с ДДС
Апартамент №16
РЗП:
90.34 кв. м.
Площ за ценообразуване:
106.56 кв. м.
Апартамент №17
РЗП:
42.80 кв. м.
Площ за ценообразуване:
50.49 кв. м.
Цена:
800,00 евро с ДДС
Апартамент №18
РЗП:
73.40 кв. м.
Площ за ценообразуване:
86.58 кв. м.
Цена:
750,00 евро с ДДС
Апартамент №19
РЗП:
102.25 кв. м.
Площ за ценообразуване:
120.61 кв. м.
Цена:
800,00 евро с ДДС
Апартамент №2
РЗП:
57.31 кв. м.
Площ за ценообразуване:
67.60 кв. м.
Цена:
750,00 евро с ДДС
Апартамент №20
РЗП:
57.31 кв. м.
Площ за ценообразуване:
67.60 кв. м.
Цена:
750,00 евро с ДДС
Апартамент №21
РЗП:
57.73 кв. м.
Площ за ценообразуване:
68.10 кв. м.
Цена:
750,00 евро с ДДС
Апартамент №22
РЗП:
90.34 кв. м.
Площ за ценообразуване:
106.56 кв. м.
Цена:
800,00 евро с ДДС
Апартамент №23
РЗП:
42.80 кв. м.
Площ за ценообразуване:
50.49 кв. м.
Апартамент №24
РЗП:
73.40 кв. м.
Площ за ценообразуване:
86.58 кв. м.
Апартамент №25
РЗП:
102.25 кв. м.
Площ за ценообразуване:
120.61 кв. м.
Апартамент №26
РЗП:
57.31 кв. м.
Площ за ценообразуване:
67.60 кв. м.
Цена:
800,00 евро с ДДС
Апартамент №27
РЗП:
57.73 кв. м.
Площ за ценообразуване:
68.10 кв. м.
Апартамент №28
РЗП:
90.34 кв. м.
Площ за ценообразуване:
106.56 кв. м.
Цена:
750,00 евро с ДДС
Апартамент №29
РЗП:
42.80 кв. м.
Площ за ценообразуване:
50.49 кв. м.
Цена:
800,00 евро с ДДС
Апартамент №3
РЗП:
57.73 кв. м.
Площ за ценообразуване:
68.10 кв. м.
Цена:
750,00 евро с ДДС
Апартамент №30
РЗП:
73.40 кв. м.
Площ за ценообразуване:
86.58 кв. м.
Цена:
750,00 евро с ДДС
Апартамент №31
РЗП:
102.81 кв. м.
Площ за ценообразуване:
121.27 кв. м.
Апартамент №32
РЗП:
54.43 кв. м.
Площ за ценообразуване:
64.20 кв. м.
Цена:
800,00 евро с ДДС
Апартамент №33
РЗП:
65.88 кв. м.
Площ за ценообразуване:
77.71 кв. м.
Цена:
800,00 евро с ДДС
Апартамент №35
РЗП:
68.14 кв. м.
Площ за ценообразуване:
80.38 кв. м.
Цена:
800,00 евро с ДДС
Апартамент №4
РЗП:
87.81 кв. м.
Площ за ценообразуване:
103.58 кв. м.
Цена:
800,00 евро с ДДС
Апартамент №5
РЗП:
42.80 кв. м.
Площ за ценообразуване:
50.49 кв. м.
Цена:
800,00 евро с ДДС
Апартамент №6
РЗП:
73.40 кв. м.
Площ за ценообразуване:
86.58 кв. м.
Цена:
750,00 евро с ДДС
Апартамент №7
РЗП:
102.25 кв. м.
Площ за ценообразуване:
120.61 кв. м.
Апартамент №8
РЗП:
57.31 кв. м.
Площ за ценообразуване:
67.60 кв. м.
Апартамент №9
РЗП:
57.73 кв. м.
Площ за ценообразуване:
68.10 кв. м.
Цена:
750,00 евро с ДДС
Мезонет №34
РЗП:
120.04 кв. м.
Площ за ценообразуване:
141.60 кв. м.
Цена:
800,00 евро с ДДС