Продажби

Апартаменти
Апартамент №1
РЗП:
96.46 кв. м.
Площ за ценообразуване:
112.59 кв. м.
Цена:
690,00 евро с ДДС
Магазини
Магазин №2
РЗП:
31.79 кв. м.
Площ за ценообразуване:
36.84 кв. м.
Цена:
800,00 евро с ДДС
Гаражи
Паркоместа - 300 евро на кв.м. с ДДС Надземни гаражи - 320 евро на кв.м. с ДДС Подземни гаражи - 300 евро на кв.м. с ДДС
Начин на плащане

При плащане със собствени средства: 1000 евро капаро; останалата сума до 30 календарни дни при изповядване на сделката.

 

При покупка на апартамент задължително се закупува гараж или надземно парко място, съгл. ЗУЗСО, ДВ, бр.98/28.11.2014г, чл.18(2).