Продажби

Апартаменти
Апартамент №3
РЗП:
83.21 кв. м.
Площ за ценообразуване:
101.59 кв. м.
Цена:
1 200,00 евро с ДДС
Начин на плащане

При плащане със собствени средства: 1000 евро капаро; останалата сума до 30 календарни дни при изповядване на сделката.
 
При покупка на апартамент задължително се закупува гараж или надземно парко място, съгл. ЗУЗСО, ДВ, бр.98/28.11.2014г, чл.18(2).