Продажби

Апартаменти
Апартамент №1
РЗП:
66.10 кв. м.
Площ за ценообразуване:
80.17 кв. м.
Цена:
700,00 евро с ДДС
Гаражи
Паркоместа - 275 евро на кв.м. с ДДС Надземни гаражи - 350 евро на кв.м. с ДДС Подземни гаражи - 300 евро на кв.м. с ДДС
Начин на плащане

При плащане със собствени средства: 1000 евро капаро; останалата сума до 30 календарни дни при изповядване на сделката.
 
При покупка на апартамент задължително се закупува гараж или надземно парко място, съгл. ЗУЗСО, ДВ, бр.98/28.11.2014г, чл.18(2).