Продажби

Апартаменти
Апартамент №1
РЗП:
108.80 кв. м.
Площ за ценообразуване:
139.68 кв. м.
Магазини
Магазин №1
РЗП:
73.06 кв. м.
Площ за ценообразуване:
85.11 кв. м.
Цена:
850,00 евро с ДДС
Гаражи
Начин на плащане

При плащане със собствени средства: 1000 евро капаро; останалата сума до 30 календарни дни при изповядване на сделката.

При покупка на апартамент задължително се закупува гараж или надземно парко място, съгл. ЗУЗСО, ДВ, бр.98/28.11.2014г, чл.18(2).