Продажби

Апартаменти
Апартамент №12 + гараж №21
РЗП:
102.01 кв. м.
Площ за ценообразуване:
124.53 кв. м.
РЗП (гараж):
16.08 кв. м.
Площ за ценообразуване (гараж):
19.30 кв. м.
Цена:
160 000,00 евро с ДДС
Начин на плащане

При плащане със собствени средства: 1000 евро капаро; останалата сума до 30 календарни дни при изповядване на сделката.
При плащане с банков кредит: 25% капаро, останалата сума при усвояване на кредита.
При покупка на апартамент задължително се закупува гараж или надземно парко място, съгл. ЗУЗСО, ДВ, бр.98/28.11.2014г, чл.18(2).