Продажби

Апартаменти
Апартамент №1
РЗП:
142.68 кв. м.
Площ за ценообразуване:
129.68 кв. м.
Цена:
900,00 евро с ДДС
Магазини
Магазин №1
РЗП:
37.79 кв. м.
Площ за ценообразуване:
46.13 кв. м.
Цена:
800,00 евро с ДДС
Гаражи
Гаражи
Цена:
350,00 евро с ДДС
Начин на плащане

При плащане със собствени средства: 1000 евро капаро; останалата сума до 30 календарни дни при изповядване на сделката.
При плащане с банков кредит: 25% капаро, останалата сума при усвояване на кредита.
При покупка на апартамент задължително се закупува гараж или надземно парко място, съгл. ЗУЗСО, ДВ, бр.98/28.11.2014г, чл.18(2).