Продажби

Магазини
Магазин №36
РЗП:
299.34 кв. м.
Цена:
750.00 евро на кв.м. с ДДС при плащане веднага
Цена:
800.00 евро на кв.м. с ДДС при разсрочено плащане
Начин на плащане