Продажби

Магазини
Магазин №1
РЗП:
73.06 кв. м.
Площ за ценообразуване:
85.11 кв. м.
Цена:
850,00 евро с ДДС