Продажби

Магазини
Магазин №21А
РЗП:
31.96 кв. м.
Площ за ценообразуване:
35.69 кв. м.
Цена:
26 767,50 евро с ДДС
Магазин №27
РЗП:
52.24 кв. м.
Площ за ценообразуване:
58.36 кв. м.
Цена:
49 022,00 евро с ДДС
Магазин №30
РЗП:
59.20 кв. м.
Площ за ценообразуване:
66.11 кв. м.
Цена:
55 532,00 евро с ДДС