Референтни обекти - България

Обща информация
Адрес:
София, ул. "Искър" №61
РЗП:
Инвеститор:
Министерство на образованието и науката
Година:
1997
Етап:
Дейности:
Реконструкция
Тип:
Училище